Menu
Elektronický podpis - informace
 
Základní pojmy
Nejdůležitějším základním pojmem pro elektronické podávání žádostí je bezpochyby elektronický podpis. Pro podání ve státní správě je nutno používat elektronický podpis vytvořený na základě kvalifikovaného certifikátu! Kvalifikovaný certifikát vydává jen akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Níže uvedený text vysvětluje základní pojmy ve znění současných zákonů.
 
Elektronický podpis
Údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.
 
Zaručený elektronický podpis
Elektronický podpis, který splňuje následující požadavky:
  1. je jednoznačně spojen s podepisující osobou,
  2. umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě,
  3. byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
  4. je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat
 
Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb
Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb (pro účely zákona o elektronickém podpisu) poskytovatel certifikačních služeb, jemuž byla udělena akreditace podle zákona o elektronickém podpisu § 2 zákona č. 227/2000 Sb. .

Akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb v ČR jsou:
 
Kvalifikovaný certifikát
Kvalifikovaný certifikát je certifikát, který má náležitosti stanovené zákonem o elektronickém podpisu a byl vydán poskytovatelem certifikačních služeb, splňujícím podmínky, stanovené tímto zákonem pro poskytovatele certifikačních služeb vydávající kvalifikované certifikáty.
Copyright © 2003-2016 O2 Czech Republic, a.s. All Rights Reserved.
Valid HTML 4.01!