Menu
Elektronický podpis - informace
 
Základní pojmy
Nejdůležitějším základním pojmem pro elektronické podání žádostí je kvalifikovaný elektronický podpis. Pro podání žádosti o výpis/opis z rejstříku trestů nutno použít kvalifikovaný elektronický podpis vytvořený na základě kvalifikovaného certifikátu. Kvalifikovaný certifikát vydává jen akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
 
Elektronický podpis
Údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.
 
Kvalifikovaný elektronický podpis
Kvalifikovaný elektronický podpis, který splňuje následující požadavky:
  1. je jednoznačně spojen s podepisující osobou,
  2. umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě,
  3. byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
  4. je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat.
 
Kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb
Kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb, je ten, jemuž byla udělena akreditace podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Kvalifikovaní poskytovatelé certifikačních služeb v ČR jsou:
 
Kvalifikovaný certifikát
Kvalifikovaný certifikát je certifikát, který má náležitosti stanovené zákonem o elektronickém podpisu a byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb, splňujícím podmínky, stanovené tímto zákonem pro poskytovatele certifikačních služeb vydávající kvalifikované certifikáty.
Copyright © 2003-2016 O2 Czech Republic, a.s. All Rights Reserved.
Valid HTML 4.01!