Menu
Jak na to
 
Postup elektronického podání žádosti o výpis/opis

Pro elektronické podání žádosti je třeba splnit základní předpoklady jako je např. kvalifikovaný elektronický podpis.

Zpracování elektronického podání žádosti lze rozdělit do několika etap:

 
První etapou je vygenerování žádosti o výpis/opis, podepsání dokumentu žádosti a nahrání žádosti do systému podávání. Generování žádosti provádíme vyplněním údajů zvoleného formuláře, následně aplikace nabídne stažení dokumentu žádosti. Přenos údajů je chráněn SSL komunikací skrze HTTPS.
 
Zpracování
Zpracováním rozumíme vyhledání záznamů v evidenci RT.
 
Odeslání
Vyhotovený výpis/opis je zaslán mailem, výsledný dokument zasíláme kryptovaným mailem. Pro právní platnost elektronického výpisu/opisu bude pro ověření autenticity PDF výpis/opis podepsán certifikátem RT.
 
Copyright © 2003-2016 O2 Czech Republic, a.s. All Rights Reserved.
Valid HTML 4.01!