Menu
Základní informace
 
Nutné požadavky pro elektronické podání

Elektronická podání lze provést pouze na základě použití kvalifikovaného certifikátu. Pro elektronické podání je tedy nutno mít platný kvalifikovaný certifikát, který Vám vystaví akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, jak je podrobněji popsáno v části popisující aspekty elektronického podpisu.
Pokud vám bude výpis / opis zasílán mailem budete také potřebovat šifrovací certifikát. Šifrovací certifikát se použije pro zašifrování mailu, kterým vám bude výpis / opis zaslán, aby jej nemohl přečíst nikdo jiný. Šifrovací certifikát nemůže být kvalifikovaný certifikát (ten není určen k šifrování). Může to ale být jakýkoliv jiný certifikát určený k šifrování.
Dále je nutno mít emailovou adresu, na kterou Vám budou zaslány informace o výsledku ověření údajů žádosti a případně i výsledný dokument.

Druhy žádostí orgánů veřejné moci
  • Výpis z RT - výpis z rejstříku trestů
  • Opis z RT - opis z rejstříku trestů
Právní definice výše zmiňovaných dokumentů je uvedena v části právní úprava.
Copyright © 2003-2016 O2 Czech Republic, a.s. All Rights Reserved.
Valid HTML 4.01!