Menu
Základní informace
 
Nutné požadavky pro elektronické podání

Pro elektronické podání je nutno mít platný kvalifikovaný elektronický podpis, který Vám vystaví akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, jak je podrobněji popsáno v části popisující aspekty elektronického podpisu.
Dále je potřeba mít platný komerční certifikát pro šifrování, který se použije pro zašifrování mailu, kterým vám bude zaslán výpis/opis z evidence rejstříku trestů, aby jej nemohl přečíst nikdo jiný. Šifrovací certifikát nemůže být kvalifikovaný (ten není určen k šifrování). Může to ale být jakýkoliv jiný komerční certifikát určený k šifrování.
Dále je nutno mít emailovou adresu, na kterou Vám budou zaslány informace o výsledku podání žádosti i výsledný dokument.

Druhy žádostí orgánů veřejné moci
  • Výpis z RT - výpis z rejstříku trestů
  • Opis z RT - opis z rejstříku trestů
Copyright © 2003-2016 O2 Czech Republic, a.s. All Rights Reserved.
Valid HTML 4.01!