Ověření autenticity vydaného výpisu/opisu (Authenticity verification of issued documents)

Ověření autenticity vydaného výpisu/opisu
(Authenticity verification of issued documents)

Číslo žádosti
(number of application):
Počet záznamů
(record count):
Žádost doručena
(request received):
(dd.mm.rrrr hh:mm:ss)
Zpracováno
(processed):
(dd.mm.rrrr hh:mm:ss)
Osoba (person)
Jméno a příjmení
(first name and surname):
Datum narození
(date of birth):
(dd.mm.rrrr)
      Muž (male)    Žena (female)
Rodné číslo
(id. number):
(bez lomítka) (without virgule)
Státní občanství
(citizenship):
Copyright © 2003-2016 O2 Czech Republic, a.s. All Rights Reserved.
Valid HTML 4.01!